Ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Vi tilbyder også at udfører ejendomsadministration. Pt. administrerer vi ejendomsvirksomheder som har mellem 15 -70 lejemål pr. virksomhed. Som administrationssystem anvender vi Unik Bolig 4.

Dette system indeholder bl.a. administrationsmoduler med funktioner til administration af både bolig og erhvervslejere. Det drejer sig eksempelvis om:

  • Ind- og fraflytning, herunder udarbejdelse af boliglejekontrakter
  • Automatiske varslinger af huslejestigninger
  • Opkrævning af huslejer via Nets
  • Varme- og andre fordelingsregnskaber
  • Elektroniske indbetalinger og rykkere i forhold til lejelovgivningens komplicerede krav