Review

Review

Er jeres virksomhed lovgivningsmæssigt ikke underlagt revisionspligt, vil et review ofte være et fornuftigt valg. Review giver mindre sikkerhed end revision og udvidet gennemgang.

Ved review opnås begrænset sikkerhed. I forhold til revision foretager vi ikke de samme detaljerede handlinger ved review. Et review bygger i høj grad på forespørgsler og analyser, men vi gennemgår systematisk årsregnskabet for at kunne afgive en erklæring, der giver en vis sikkerhed for regnskabsbrugerne.

Review anvendes ofte ved personlige virksomheder, perioderegnskaber mv.

Review foretages på grundlag af de nationale og internationale standarder for review.