Revision

Revision

Vi reviderer aktie- og anpartsselskaber, institutioner, andelsboligforeninger og alle andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsregnskabet.

Hvorfor skal regnskabet revideres?

Det enkle svar er, at det skal det, fordi alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Derudover tilfører revisionen og den registrerede revisors påtegning også virksomheden troværdighed – revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant. Når vi har forsynet et årsregnskab med en påtegning, så har årsregnskabet en troværdighed, som det i omverdenens øjne ellers ikke ville have.

Hos ANKER HØST udfører vi en såkaldt værdibaseret revision. Det vil sige, at vi udover den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles eller om direkte omkostningsbesparelser. Revisionen foretager vi på grundlag af nationale og internationale revisionsstandarder. Det vil sige, at vi har størst fokus på de regnskabsposter og områder i regnskabet, hvor der er størst risiko for fejl.

Uanset om vi udfører fuld revision, udvidet gennemgang eller review kan virksomheden trygt stole på, at alle regler og love er overholdt.