Erklæringer med sikkerhed

Erklæringer med sikkerhed

Den registrerede revisor er – udover ved årsregnskabet – også offentlighedens tillidsrepræsentant, når der skal afgives erklæringer og rapporter som enten er lovpligtige eller som skal bruges af andre end virksomheden selv.

Ud over det finansielle årsregnskab afgiver vi erklæringer på alle andre regnskabsformer, herunder selskabsretlige forhold som f.eks. stiftelse, kapitalforhøjelse eller nedsættelse, fusion og spaltning samt forsikringsopgørelser osv.

Nedenfor er skematisk illustreret forskellen mellem de forskellige erklæringstyper på finansielle årsrapporter vi som offentlighedens tillidsrepræsentant kan give med sikkerhed: