Nyheder

Beskatning af internet, computere og telefon

Hvordan beskatter man fri telefon, bredbånd og computer? Reglerne for beskatning af multimedier har ændret sig mange gange inden for de seneste år. Her får du en status på de gældende skatteregler ved hjælp af to eksempler hentet fra hverdagen.


Fri telefon og bredbånd

Andersen får stillet en mobiltelefon til rådighed. Telefonen må bruges ubegrænset privat også ved rejser til udlandet. De samlede udgifter beløber sig årligt til 15.000 kroner. Derudover får han stillet et bredbåndsabonnement til rådighed på hjemadressen. Udgifter til bredbånd udgør årligt 5.000 kroner. Andersen betaler selv telefonudgifter for sine to hjemmeboende børn. Udgiften hertil er 3.000 kroner.

De skattemæssige konsekvenser for Andersen i 2013 er, at han bliver beskattet af en fast takst på 2.500 kroner. Taksten dækker både værdi af fri telefon og værdien af fri internetforbindelse (bredbånd). Efter de nye regler kan han ikke længere modregne øvrige telefonudgifter i hustanden. Arbejdsgiver skal indberette værdi af fri telefon som A-indkomst med 208,33 kroner per måned.

Fri pc og bredbånd

Bertelsen får stillet en bærbar PC til en værdi af 8.000 kroner til rådighed af sin arbejdsgiver. PC’en skal hovedsageligt bruges i arbejdet, så derfor får Bertelsen også gratis bredbånd, så hun kan arbejde hjemmefra. Det er aftalt, at hun gerne må bruge PC og bredbånd til private formål. Bredbåndet i hjemmet leveres med en trådløs router, så hendes to børn på 11 og 13 år også kan surfe på nettet. Der er fuld adgang til arbejdsgivers systemer, når hun sidder derhjemme.

De skattemæssige konsekvenser for Bertelsen i 2013 er, at hun i den konkrete situation ikke skal beskattes af fri PC og bredbånd. Der er altså tale om skattefrihed, selvom hun og husstanden også må benytte computer og bredbånd privat. Hvis situationen er den, at hun ikke har adgang til arbejdsgiverens systemer hjemmefra, skal værdi af frit bredbånd beskattes af årligt 2.500 kroner, hvilket svarer til satsen for fri telefon. Beløbet er A-indkomst.

NB!

Hvis Bertelsen får tildelt en computer via en bruttolønsordning – altså hvor hun accepterer at gå ned i løn for at få rådighed over computeren, får det alvorlige skattemæssige konsekvenser i og med, at hun hvert år skal medregne 50 procent af computerens nypris til sin skattepligtige indkomst. Denne konsekvens gør, at de fleste afholder sig fra at aftale bruttolønsordning, hvad angår fri computer.


Kontakt ANKER HØST - Registrerede revisorer i Herning hvis du har spørgsmål til artikens indhold