Nyheder

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Pas på med ulovlige lån i selskabet

De fleste ved godt, at ejere og ledelsesmedlemmer ikke må låne penge af selskabet. Pengene på selskabets bankkonti tilhører selskabet og må derfor ikke uden videre overføres eller udlånes til ejeren eller ledelsen. At du som hovedaktionær risikerer at skulle betale skat af beløbet to gange, skyldes de nye regler, der gælder for lån optaget efter 14. august 2012. I dag skal  ovedaktionærer med bestemmende indflydelse i selskabet nemlig betale skat af lånet fra sit selskab, men skal samtidig i overensstemmelse med selskabsloven betale beløbet tilbage. Så selvom du er blevet beskattet af beløbet, har du stadig pligt til at betale det tilbage. Da tilbagebetalingen som udgangspunkt sker med midler, du allerede har betalt skat af, risikerer du altså at blive beskattet to gange.

Udlodning af udbytte

Der kan i konkrete tilfælde være mulighed for, at fordringen, som lånet jo udgør for selskabet, kan udloddes som udbytte til hovedaktionæren, uden at det koster ekstra skat. Udbyttet skal naturligvis stadig overholde betingelserne i selskabsloven. Det klogeste er selvfølgelig at undgå at komme i en situation, hvor der lånes penge fra selskabet i stedet for at reparere på konsekvenserne af lånet. Er du i tvivl om forholdene i din virksomhed, bør du straks kontakte din revisor.