Nyheder

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den 1. juli.

Er det første år, du skal have en udvidet selvangivelse, og har du ikke i din forskudsopgørelse oplyst, at du har indkomst fra selvstændig virksomhed, skal du ændre din almindelige selvangivelse til en udvidet selvangivelse på SKATs hjemmeside.

Har du allerede modtaget årsopgørelsen, selvom selvangivelsesfristen ikke er udløbet, og du endnu ikke har indberettet din selvangivelse, skal du stadig indberette resultat af selvstændig virksomhed. Du skal også indberette alle andre relevante oplysninger, som ikke allerede er indberettet til SKAT senest den 1. juli.

Selv om du hverken har modtaget en årsopgørelse fra SKAT eller har andre oplysninger end dem, der fremgår af din skattemappe, og selv om du ikke har drevet selvstændig virksomhed, skal du stadig huske at selvangive dine oplysninger.

Hvis du indberetter selvangivelsen for sent, skal du betale et skattetillæg på 200 kroner for hver dag, du overskrider selvangivelsesfristen. Det samlede beløb kan dog højst være 5.000 kroner. Du kan anmode om at blive fritaget for at betale skattetillægget, hvis der er særlige omstændigheder, der gør, at du ikke kan selvangive til tiden.