Nyheder

En forsinket årsrapport kan blive en dyr og besværlig fornøjelse

Aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber skal elektronisk indberette årsrapporten til erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Hvis du er en del af selskabets øverste ledelsesorgan, er det dit ansvar at overholde fristen.

Hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget årsrapporten inden fristen for indsendelse, sender styrelsen et rykkerbrev til selskabet. Hvis årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen senere end otte dage efter rykkerbrevets datering, får du og de øvrige medlemmer af den øverste ledelse hver en afgift på mellem 500 og 3.000 kroner afhængig af, hvor sent årsrapporten indsendes. Afgiften er personlig og må derfor ikke betales af selskabet

Tvangsopløsning af selskabet

Hvis årsrapporten ikke er modtaget i Erhvervsstyrelsen fire uger efter rykkerbrevets datering, kan styrelsen uden videre sende selskabet til tvangsopløsning I skifteretten. Vær opmærksom på, at dit selskab hereafter kun kan undgå tvangsopløsning, hvis du anmoder om at få selskabet genoptaget og i øvrigt opfylder en række betingelser, herunder:

  • Overholder tidsfristerne for anmodning om genoptagelse.
  • Udarbejder og indsender den manglende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
  • Indsender en erklæring fra selskabets revisor om, at selskabets egenkapital mindst svarer til selskabskapitalen, og at der ikke er ydet ulovlige lån til ledelse og ejere.

Selvom selskabet er sendt til tvangsopløsning, får hvert medlem af den øverste ledelse en afgift på mellem 500 og 3.000 kroner, når årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med genoptagelsen.
Det kan således være både dyrt og besværligt at opfylde betingelserne, og lykkes det ikke, bliver selskabet tvangsopløst. Det kan derfor betale sig at overholde indsendelsesfristen.

Hvis dit selskab ikke kan overholde fristen, så tag Erhvervsstyrelsens rykkerbrev alvorligt, når du modtager det. Kontakt for en sikkerheds skyld din revisor – også selvom du mener, at selskabets årsrapport måske
allerede er indsendt til styrelsen.

Hold øje med den elektroniske postkasse

I skrivende stund er Erhvervsstyrelsen ved at ændre reglerne, så rykkerbrevet – den såkaldte påkravsskrivelse – udelukkende sendes til virksomhedens elektroniske postkasse. Derfor kan det blive ekstra vigtigt at holde øje med den elektroniske post i fremtiden.