Nyheder

Få styr på momsregistreringerne – det betaler sig

Har du styr på, om dine kunder og leverandører er momsregistrerede? Hvis ikke, kan du risikere ikke at få fradrag for momsen eller komme til at hænge på en momsregning til SKAT. Sælger og køber du momspligtige varer og ydelser, skal du være opmærksom på, om dine kunder og leverandører også er momsregistrerede og overholder lovgivningens regler.  

KAN DU FÅ FRADRAG FOR KØBSMOMSEN?

Er du momsregistreret og køber momspligtige varer eller ydelser i Danmark, skal du tjekke, om den faktura eller kassebon, du modtager, opfylder lovgivningens krav. Ellers risikerer du, at du ikke kan få fradrag for din købsmoms. 

FEJL I FAKTURAEN KAN VÆRE DYR

Har du ved en fejl skrevet moms på en faktura, selvom du ikke har solgt en momspligtig vare eller ydelse, skal du indbetale momsen til SKAT. Har du modtaget en faktura, hvor der ved en fejl ikke står moms på, selvom den købte vare eller ydelse er momspligtig, kan du ikke få refunderet momsen. 

DU SKAL KUN KONTROLLERE UDENLANDSKE KUNDER

Der er ingen krav til, at du skal kontrollere og dokumentere, at dine leverandører er momsregistrerede, hvis du køber momspligtige varer eller ydelser i Danmark. Der er heller ikke krav om, at du skal kontrollere og dokumentere, at dine danske kunder er momsregistrerede, når du sælger momspligtige varer eller ydelser til dem. Sælger du varer eller ydelser momsfrit til udenlandske virksomheder inden for EU, skal du have dokumentation for, at køberen har et momsnummer. Du kan kontrollere din udenlandske købers momsnummer på SKATs hjemmeside. Du skal samtidig kontrollere, at momsnummeret er tilknyttet den virksomhed, du fakturerer. Nogle virksomheder kan forsøge at snyde og opgive en anden udenlandsk virksomheds momsnummer. 

KONTROLLÉR HVERT KVARTAL

SKAT kræver, at du kontrollerer momsnummeret en gang i kvartalet, og at du opbevarer et skærmprint af den kontrol, du  har foretaget på SKATs hjemmeside. Det er dokumentation for, at du har kontrolleret momsnummeret, og at det er korrekt. Hvis du ikke kan dokumentere, at du har kontrolleret momsnumrene tilfredsstillende, kan du risikere at skulle betale den moms til SKAT, som du ikke har opkrævet hos den udenlandske virksomhed. Det gælder også, selvom du selv er blevet snydt. 

Hvad er varer og ydelser?

Som hovedregel er varer fysiske genstande, som du kan tage og føle på, eksempelvis maskiner, arbejdstøj og værktøj. Ydelser er det modsatte af varer. Ting du ikke kan føle på, eksempelvis konsulenttimer, reklameydelser og husleje. 

Hvad er momspligtige varer og ydelser?

Som udgangspunkt er alle varer og ydelser momspligtige. I momslovens § 13 kan du se, hvilke varer og ydelser der IKKE er momspligtige. Det er eksempelvis frimærker, taxa og forsikringer.