Nyheder

Overvejelser inden juleferien

Som selvstændigt erhvervsdrivende er du formentlig vant til at træffe mange vigtige beslutninger for din virksomhed i dagligdagen. For at støtte dig i den proces, bringer vi her en oversigt over nogle af de overvejelser, du med fordel allerede kan gøre nu. Jo tidligere du overvejer, des bedre er chancen for, at du kan gå på juleferie med ro i maven.


Indbetaler du nok til pensionen?

Husk at overveje indbetalingen til pension. Uanset om du allerede har en pensionsopsparing, som du betaler til løbende, kan det være en god idé at overveje, om du har indbetalt nok. Selvstændigt erhvervsdrivende kan til og med 2014 indbetale op til 30 procent af virksomhedens skattemæssige overskud på en fradragsberettiget pension. Loftet på 50.000 kroner, som gælder for lønmodtagere, rammer først de selvstændigt erhvervsdrivende fra 2015.

Frivillig indbetaling af restskat

Hvis du driver din virksomhed i personligt regi (altså ikke via et selskab), bliver din skat beregnet med udgangspunkt i virksomhedens overskud eller de overførsler, som du har foretaget fra virksomhedens konto til din private konto. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end det, du forventede, da du udarbejdede din forskudsopgørelse, skal du betale restskat. Hvis du allerede nu ved, at du skal betale restskat, kan det – afhængigt af din økonomiske situation – være en fordel at betale inden nytår, da du derved undgår at betale strafrente til SKAT. Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne.

Husk at tælle lageret op

Har din virksomhed et varelager, skal du huske at optælle det ved udgangen af regnskabsåret. Følger dit regnskab kalenderåret, skal du altså optælle dit lager så tæt på den 31. december som muligt. Lagerets værdi skal opgøres til den pris, som du har givet for varerne (kostpris) og ikke til salgsværdien. Det er en god idé at have kopi af indkøbsfakturaer klar til din revisor og på den måde spare tid forbundet med at udarbejde regnskabet.

Julegave til medarbejderne

Skal dine medarbejdere have julegaver i år? Julegaver op til 700 kroner er skattefrie for dine medarbejdere. Vær dog opmærksom på, at kontanter ikke er omfattet af skattefriheden og derfor medfører personlig beskatning for medarbejderne. Gavekort sidestilles som hovedregel med kontanter og vil derfor ofte medføre beskatning hos medarbejderne. Husk i øvrigt, at medarbejderne kun kan modtage personalegaver for samlet i alt 1.000 kroner om året uden at skulle beskattes.

Småanskaffelser skal være leveret inden nytår

Småanskaffelser til 12.300 kroner og derunder kan du afskrive med det samme. Det vil sige, at et driftsmiddel købt i december til 12.300 kroner eller derunder giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2013, hvis du anvender kalenderåret som regnskabsperiode. Vær dog opmærksom på, at driftsmidlet skal være leveret til din virksomhed inden regnskabsårets udløb, hvis det skal trækkes fra i årets regnskab. Vær også opmærksom på, at aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis kan køb af både en computer og en printer blive anset for ét driftsmiddel. Her gælder, at anskaffelsessummen for det samlede aktiv (altså printer og computer tilsammen) ikke må overstige 12.300 kroner, hvis det skal afskrives med det samme. Sidstnævnte gælder også, selvom driftsmidlerne anskaffes på to forskellige tidspunkter.


Kontakt ANKER HØST - Registrerede revisorer i Herning hvis du har spørgsmål til artikens indhold