Nyheder

Tjekliste før nytår - fem gode råd inden du går på juleferie

Indbetaler du nok til pension?

Husk at overveje indbetalingen til pension. Selv om du allerede har en pensionsopsparing, som du betaler til løbende, kan det være en god idé at overveje, om du har indbetalt nok. Selvstændigt erhvervsdrivende kan til og med 2014 indbetale op til 30 procent af virksomhedens skattemæssige overskud på en fradragsberettiget ratepension. Loftet på 50.900 kroner, som gælder for lønmodtagere, rammer først de selvstændigt erhvervsdrivende fra 2015.

 

Frivillig indbetaling af restskat

Hvis du driver din virksomhed i personligt regi (altså ikke i et selskab), bliver din skat beregnet med udgangspunkt i virksomhedens overskud eller de hævninger, som du har foretaget fra virksomhedens konto til din private konto. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end det, du forventede, da du udarbejdede din forskudsopgørelse, skal du betale restskat. Hvis du allerede nu ved, at du skal betale restskat, kan det – afhængigt af din økonomiske situation - være en fordel at betale pengene inden nytår, da du herved undgår at betale strafrenter til SKAT. Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. Din revisor kan i den situation foreslå det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter din revisor, inden du indbetaler den frivillige restskat.

 

Husk at tælle lageret op

Har din virksomhed et varelager, skal du huske at optælle det ved udgangen af regnskabsåret. Følger dit regnskab kalenderåret, skal du altså optælle dit lager så tæt på den 31. december som muligt. Lagerets værdi skal opgøres til den pris, som du har givet for varerne (kostpris) og ikke til salgsværdien. Det er en god idé at have kopier af indkøbsfakturaer klar til din revisor og på den måde spare tid forbundet med dokumentationen af varelagerets værdi. 

 

Julegave til medarbejderne

Skal dine medarbejdere have julegaver i år? Julegaver op til 800 kroner er skattefrie for dine medarbejdere. Vær dog opmærksom på, at kontanter ikke er omfattet af skattefriheden og derfor medfører personlig beskatning for medarbejderne. Gavekort sidestilles som hovedregel med kontanter og vil derfor ofte medføre beskatning hos medarbejderne. Husk i øvrigt, at medarbejderne kun kan modtage personalegaver for samlet i alt 1.100 kroner om året uden at skulle beskattes. Såfremt du ikke giver medarbejderne andre gaver i løbet af året, kan du give 1.100 kroner i skattefri julegave.

 

Småanskaffelser skal være leveret inden nytår

Småanskaffelser til 12.600 kroner og derunder kan du afskrive med det samme. Det vil sige, at et driftsmiddel købt i december 2014 til 12.600 kroner eller derunder giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2014, hvis du anvender kalenderåret som regnskabsperiode. Vær dog opmærksom på, at driftsmidlet skal være leveret til din virksomhed og klar til brug inden regnskabsårets udløb, hvis det skal trækkes fra i årets regnskab. Vær også opmærksom på, at aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb af både en computer og en printer ofte blive anset for ét driftsmiddel. Her gælder, at anskaffelsessummen for det samlede aktiv (altså printer og computer tilsammen) ikke må overstige 12.600 kroner, hvis det skal afskrives med det samme. Sidstnævnte gælder også, selvom driftsmidlerne anskaffes på to forskellige tidspunkter.