Nyheder

Ulovlige lån: En dyr fornøjelse

MED de skærpede skatteregler og selskabslovens krav om forrentning bliver det hurtigt en dyr affære at låne penge i et selskab. Dit selskabs forretningsgange og procedurer skal derfor sikre, at du ikke sammenblander din privatøkonomi og selskabets penge.

Konsekvenser:

  • Du risikerer politianmeldelse og bøde.
  • Du skal betale en høj rente af ulovligt lånte penge, for tiden 10,2 procent om året.
  • Du skal betale pengene tilbage til selskabet.
  • Erhvervsstyrelsen kan kræve en særlig erklæring fra din revisor om, at pengene er tilbagebetalt med lovpligtige renter – det giver en højere revisorregning.
  • Du risikerer at skulle betale skat af de lånte penge – også selvom du betaler pengene tilbage til selskabet. Dét er en rigtig dårlig forretning.
  • Du risikerer, at din revisor skriver i sin erklæring på regnskabet, at du har gjort noget ulovligt.

HOVEDAKTIONÆRER RISIKERER HÅRD BESKATNING

Som hovedanpartshaver eller hovedaktionær skal du betale skat af de penge, du har lånt i selskabet. Men pengene skal også tilbagebetales til selskabet sammen med lovpligtige renter. Du skal derfor betale skat af penge, du ikke får lov at beholde. I nogle tilfælde kan du dog undgå det. Hvis du har ydet en reel arbejdsindsats i selskabet og opretter en lønaftale, der giver dig en ekstra løn, kan du under visse omstændigheder modregne denne løn i det ulovlige lån. Dermed udligner du det ulovlige lån, så det ikke skal tilbagebetales til selskabet. Tal med din revisor om, hvilke muligheder du og dit selskab har for

at rette op på den skete skade i år. Men der må ikke gå for lang tid. Dels skal det være bragt på plads inden sidste dag i regnskabsåret. Dels er der risiko for, at SKAT ikke accepterer, at det hele ses som én samlet løntransaktion. Vent derfor ikke for længe med at få bragt forholdene i orden.

Kontakt ANKER HØST - Registrerede revisorer i Herning hvis du har spørgsmål til artikens indhold