Ny bogføringslov

Som følge af en ny Bogføringslov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2022, så kommer der til at ske mange nye ting i jeres bogholderi fra nu og de kommende år.

F.eks. skal du have udarbejdet en bogføringsprocedure, dit bogholderi skal i fremtiden være digitalt og så skal afstemningsgrundlaget for moms, lønsumsafgift og lønninger gemmes, således at afstemningerne kan sendes til Skattestyrelsen, såfremt dette måtte ønskes.

Bogføringsprocedure

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til brug for en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure. Bogføringsproceduren bliver et meget vigtigt dokument, da Skattestyrelsen kan forlange denne fremsendt – og vi som revisorer kan få et problem med at kunne afgive en blank revisorerklæring, såfremt denne ikke foreligger.

Derfor er det vigtigt, at denne udarbejdes hurtigst muligt og senest inden aflæggelsen af det kommende årsregnskab.

Dette materiale skal gemmes – til os og Skattestyrelsen

Fra nu, er det vigtigt, at der løbende gemmes materialer, der dokumenterer at moms og skatter er korrekt angivet til Skattestyrelsen. Dette betyder, at der hver gang, hvor du f.eks. indberetter moms, så skal følgende materialer gemmes:

  • Bogføringsbalance, hvoraf f.eks. skyldig moms fremgår – og som stemmer med momsangivelsen
  • Momsafstemning, der sandsynliggør at f.eks. moms er korrekt angivet
  • Afstemning af likvide konti (kopi af kontoudtog)
  • Afstemning af løn og skatter (kopi af lønbilag)

Det digitale bogholderi

Krav om godkendte bogføringssystemer og digitale bogholderier træder forventelig tidligst i kraft pr. 1. januar 2024 for aktieselskaber og anpartsselskaber, mens kravene hertil for personlige drevne virksomheder og større foreningen tidligst træder i kraft pr. 1. januar 2026.

Nogle virksomheder skal måske skifte hele deres bogføringssystem, da det ikke har mulighed for at leve op til de nye krav, mens andre blot skal bruge hele deres nuværende systems muligheder. For dem som skal skifte hele bogføringssystemet, så er der ikke lang tid til 2024 ligesom det også koster penge. Derfor bør man ikke vente til sidst udkald.

Under alle omstændigheder, så står vi klar med gode råd og ideer – så du er meget velkomne til at kontakte os.

Vi henviser til Revisor Informerer for 4. kvartal 2022 samt Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing

Få en snak med Karsten Nielsen hvis du vil vide mere om den nye Bogføringslov.

Karsten Nielsen

Karsten Nielsen

Registreret revisor, Cand.merc.aud.

Direkte tlf.: 8844 4427
Mobil: 5126 1577
E-mail: kn@ankerhost.dk