Assistance med opstilling

Type 4: Assistance med opstilling af regnskab

Assistance med opstilling af finansielle oplysninger er den af de fire erklæringstyper på regnskaber, som giver mindst sikkerhed for regnskabsbruger.

Ved denne type opgaver bruger vi vores ekspertise til at opstille årsregnskaber, men vi gennemgår og analyserer ikke så dybt, om de konkrete oplysninger er korrekte.

Denne type erklæring kan være meget velegnet til enkle og simple regnskaber, hvor der ikke er behov for yderligere sikkerhed over for dem, der skal læse regnskabet.