Udvidet gennemgang

Type 2: Udvidet gennemgang

Den særlige revisionsstandard ”Udvidet Gennemgang” kan være et optimalt valg, hvis din virksomhed er i regnskabsklasse B og ikke har behov for den sikkerhed, der følger med den traditionelle revisionsproces.

Udvidet gennemgang er tilpasset behovene hos mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. Standarden sikrer en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, som flyder fra virksomhederne til forretningspartnere, kreditgivere og myndigheder.

Betingelser for at anvende udvidet gennemgang

Er din virksomhed i regnskabsklasse B, kan I vælge at anvende regelsættet, hvis virksomheden på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to ud af tre størrelser:

  • En balancesum under 44 mio. kr.
  • En nettoomsætning på under 89 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret på under 50 heltidsbeskæftigede.

Holdingselskaber i regnskabsklasse B kan også benytte sig af udvidet gennemgang.

Valg af udvidet gennemgang

Hvis I beslutter at anvende udvidet gennemgang, skal valget vedtages på en ordinær generalforsamling og vil alene gælde for fremtidige regnskabsår.

Da anvendelse af udvidet gennemgang i lovens forstand stadig er revision, kræver det ikke ændringer i vedtægter og hos Erhvervsstyrelsen.