Revision og erklæringer

Årsregnskab med fire niveauer af sikkerhed

Som revisor er ANKER HØST ”offentlighedens tillidsrepræsentant” i forhold til vores kunders finansielle årsregnskaber. Det samme gælder, når en kunde skal afgive erklæringer og rapporter, som er lovpligtige, eller som skal bruges af andre end virksomheden selv. Det gælder fx selskabsretlige forhold, herunder

  • stiftelse
  • kapitalforhøjelse eller -nedsættelse
  • fusion og spaltning
  • forsikringsopgørelser

De fire typer erklæring

Afhængig af din virksomheds størrelse, kompleksiteten af regnskabet og de forskellige risici kan du få lavet fire forskellige typer erklæring med stigende grad af sikkerhed:

  1. Revision
  2. Udvidet gennemgang
  3. Review
  4. Assistance med opstilling

Klik på de fire typer for at læse mere.

Hvad skal du vælge?

For virksomheder over en vis størrelse er revision (niveau 1) lovpligtigt. Er din virksomhed ikke i denne kategori, rådgiver vi dig om, hvilken type erklæring der er relevant.

I figuren herunder kan du se forskellen på de fire erklæringstyper.