Årsregnskab

Lad os udarbejde (og forklare) dit årsregnskab

Årsrapporten (også kaldet årsregnskabet) fremstiller alle de økonomiske aktiviteter i din virksomhed i det forgangne regnskabsår. Omfanget kan være forskelligt, men årsrapporten vil altid indeholde en balance- og resultatopgørelse.

Hos ANKER HØST er udarbejdelse af årsrapporter en kernekompetence. Vi lægger samtidig stor vægt på at gennemgå regnskabet med dig i et sprog, der er til at forstå.

Som udgangspunkt skal årsregnskabet have en revisionspåtegning i form af en revisorerklæring. Der findes fire typer erklæringer med stigende grad af sikkerhed.