Revision

Type 1: Revision

Vi reviderer aktie- og anpartsselskaber, institutioner, andelsboligforeninger og alle andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsregnskabet.

 Hvorfor skal regnskabet revideres?

Alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Revisionen og den registrerede revisors påtegning tilfører samtidig årsregnskabet og dermed virksomheden en øget troværdighed i omverdenens øjne.

Hos ANKER HØST udfører vi en såkaldt værdibaseret revision. Det vil sige, at vi ud over den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Det kan fx handle om arbejdsprocedurer, der kan forenkles eller om direkte omkostningsbesparelser.

Revisionen foretager vi på grundlag af nationale og internationale revisionsstandarder. Det vil sige, at vi har størst fokus på de regnskabsposter og områder i regnskabet, hvor der er størst risiko for fejl.