Review

Type 3: Review

Er din virksomhed ikke underlagt den lovpligtige revision, vil et review ofte være et fornuftigt valg. Review giver mindre sikkerhed end revision og udvidet gennemgang.

 I forhold til revision foretager vi ikke de samme detaljerede handlinger ved review. I stedet bygger det i høj grad på forespørgsler og analyser. Vi gennemgår dog stadig årsregnskabet systematisk for at kunne afgive en erklæring, der giver en vis sikkerhed for regnskabsbrugerne.

Review anvendes ofte ved personlige virksomheder, perioderegnskaber mv. og foretages på grundlag af nationale og internationale standarder.