Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 4. kvartal 2020 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

  • Skatteregler i forbindelse med brug af uniformer. Beskatning kan ikke komme på tale, hvis arbejdstøjet kun må benyttes i arbejdsøjemed.
  • Feriedage fra gammel og ny ferielov. Den nye ferielovs samtidighedsferie trådte i kraft den 1. september 2020.
  • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
  • Direktør Henrik Skafte fra Pictura har sat sit eget rådgiverhold i et advisory board, som giver både personlig og forretningsmæssig sparring og inspiration.
  • Hvordan skal du forholde dig til den regnskabsmæssige indregning og præsentation af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.
  • Selv om nogle momsfrister er udsat i forbindelse med coronakrisen, har du stadig mulighed for at betale til de oprindelige frister.