Debitorstyring

Debitorstyring

I mange virksomheder er det ofte debitorrykningen, der svigtes, når man har travlt, og det kan føre til store tab. Lad ANKER HØST varetage hele debitorstyringen, eller dele af den, og få mindre udeståender hos jeres kunder.

God debitorstyring giver bedre likviditet og minimere risikoen for tab på debitorerne, fordi virksomheden hurtigere kan konstatere, hvilke kunder der er risikable, og kan drage konsekvenserne heraf.