Erhvervsservice

Brug for en hånd (eller flere) i økonomiafdelingen?

Hos ANKER HØST kan du trække på dygtige talfolk med mange års praktisk erfaring fra økonomi- og regnskabsafdelinger i små og mellemstore virksomheder.

Du kan bruge vores Erhvervsservice på flere måder:

 • Ved spidsbelastninger (ad hoc)
 • Ved længerevarende sygdom (afgrænset periode)
 • Ved outsourcing af hele eller dele af virksomhedens økonomi- og regnskabsfunktion

Fast medarbejder. Variabel pris

Med ANKER HØST Erhvervsservice får din virksomhed tilknyttet en fast medarbejder, der sikrer, at alle opgaver løses

– korrekt
– til tiden
– i henhold til gældende love og regler.

Ud over at spare virksomheden for tid og besvær vil Erhvervsservice også typisk give økonomiske fordele. Du betaler nemlig kun for de ydelser og de timer, du får.

Bogholderi og regnskabsassistance

Vi tilbyder løsninger inden for alle administrative økonomiopgaver. Og du bestemmer naturligvis selv, om vi skal varetage alle eller udvalgte opgaver.

En vigtig fordel ved et løbende og ajourført bogholderi er, at du altid har et korrekt billede af den økonomiske udvikling i virksomheden. Samtidig står alle tal og økonomiske aktiviteter knivskarpt, når der skal udarbejdes årsregnskab – hvilket ofte smitter af på omkostningerne til den opgave.

Ved at outsource virksomhedens administrative opgaver opnår du:

 • Mere tid til kerneforretningen
 • Forudsigelige omkostninger
 • Adgang til kompetencer, ajourført viden og faglig sparring
 • Backup ved sygdom, ferie mv.

Du kan vælge mellem forskellige sikre og fleksible onlineløsninger, der alle gør det nemt at håndtere økonomiopgaverne og de daglige transaktioner.

Moms

Hos ANKER HØST kan vi varetage hele din virksomheds momsadministration eller dele af den. Vores erfarne medarbejdere kender de nyeste regler inden for moms og bogføring. Du er derfor sikker på, at momsen bliver indberettet korrekt og til tiden.

Ved at lade ANKER HØST håndtere momsen sikrer du desuden, at din virksomhed får godtgjort moms af alle omkostninger og eventuelle afgifter, hvor der er mulighed for det.

Debitorstyring

Kniber det med tiden til at få fulgt op på virksomhedens udeståender hos kunderne? Så overlad debitorstyringen (eller dele af den) til ANKER HØST, og få følgende fordele:

 • Mindre udestående hos jeres kunder
 • Bedre likviditet
 • Mindre risiko for tab på debitorer
 • Bedre overblik over risikable kunder.

Kreditorstyring

Lad ANKER HØST sikre, at din virksomhed hele tiden udnytter likviditeten bedst muligt. Vi assisterer bl.a. med at gøre indgående fakturaer klar til betaling, så ledelsen i virksomheden blot skal godkende eller afvise. Dermed betaler du altid dine kreditorer på det optimale tidspunkt, så eventuelle muligheder for rabat bliver udnyttet.

Ved at outsource kreditorstyringen til ANKER HØST minimerer du endvidere virksomhedens sårbarhed, fordi vi altid har den nødvendige backup ved sygdom, ferie og lign.

Lønadministration

Der er mange fordele ved at lade ANKER HØST varetage hele eller dele af lønadministrationen i din virksomhed: 

 • Løn udbetales til tiden
 • Indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP og FerieKonto sker til tiden og i overensstemmelse med reglerne
 • Indbetalinger til pensionsordninger sker efter reglerne
 • Hjælp til refusion ved sygdom og barsel
 • Du betaler kun for effektive arbejdstimer (ikke pauser, ferie, fravær mv.)

Ved at outsource til ANKER HØST ”lejer” du en fast medarbejder hos os til at udføre de administrative lønopgaver. Til gengæld bevarer I den fulde kontrol. Der udbetales således ikke løn, før lønsedlerne er godkendt af virksomheden.

Vi har stor erfaring med de mest anvendte lønsystemer, herunder DataLøn og Danløn, ligesom vi er Visma DataLøn partner.

Skal vi mødes?

Få en snak med Lisbeth Harpsøe om dine muligheder