Kreditorstyring

Kreditorstyring

Rettidig kreditorstyring sikrer, at der konstant er styr på betalingerne. Det giver en optimal likviditetsudnyttelse, når kreditorerne betales på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og ligeledes optimal indtjening, fordi rabatmuligheder udnyttes optimalt.

Er kreditorstyringen outsourcet til os, mindskes virksomhedens sårbarhed, da der altid er backup ved sygdom, ferie osv.