Vi håber, at DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2020 giver dig inspiration til initiativer, der kan være relevante for dig og din virksomhed. Du kan blandt andet læse om:

  • Den 1. september trådte reglerne om samtidighedsferie i kraft. Reglerne går forenklet sagt ud på, at man optjener feriedage samtidig med, at disse kan afholdes.
  • En gennemgang af udvalgte kompensationsordninger og relaterede frister for ansøgning. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at de angivne tidspunkter er de datoer, som var gældende, da bladet var færdigskrevet den 13. august. Folketinget ændrer løbende på fristerne for hjælpepakkerne, og det kan ikke udelukkes, at bladets angivne datoer bliver forældede.
  • I denne coronatid kan du risikere, at nogle af dine kunder ikke kan betale til tiden, måske endda går konkurs. Læs om reglerne for opgørelse af tab på debitorer.
  • Gode råd i forbindelse med at optimere sikkerheden på hjemmearbejdspladsen.
  • Virksomheder har fuldt fradrag for bidrag til velgørenhed i reklameøjemed.