Overskrifter i DIN REVISOR INFORMERER, 3. kvartal 2021

  • Det er nu sidste chance for at omregistrere dit Iværksætterselskab.
  • Fra den 1. juli 2021 blev kontantforbuddet sænket fra 50.000 kroner til 20.000 kroner. Erhvervsdrivende må fra denne dato ikke modtage kontantbetalinger på 20.000 kroner eller derover.
  • En del virksomheder har valgt at investere i fritidshuse med henblik på renovering og salg. Når gevinsten skal hentes hjem, opstår spørgsmålet om de gældende moms- og skatteregler.
  • Hvordan lønsumsafgiftsgrundlaget beregnes for virksomheder, som er lønsumsafgiftspligtige og har modtaget COVID-19 kompensation.
  • Via ’smv PRO’ kan virksomheder få afklaret, hvor virksomheden eventuelt trænger til et løft. Ved at benytte denne mulighed får virksomheder et tilskud på 50 procent på rådgiverregningen.